Få gadenavne er kendt af så mange mennesker som Abbey Road i velhaverkvarteret Sct. Johns Wood. Årsagen skal findes i en pladetitel og et pladecover: The Beatles Abbey Road, med bandets berømte vandren over gadens fodgængerovergang. Michael Gorm gik over (igen) 12. november 2012.